Søndre Land Bygdeliste er et partipolitisk uavhengig alternativ – med sterkt samfunnspolitisk engasjement.
I kommunepolitikken mener vi det er menneskene og ikke partiet som er avgjørende for gode og riktige avgjørelser og vedtak.

JA

Søndre Land Bygdeliste sier ja til:

 • Offentlig ansvar

  Vi vil arbeide for at skole, eldreomsorg og helsetjenester forblir et offentlig ansvar.

 • Ny Barnehage

  Vi ønsker en ny barnehage sør i kommunen.

 • Fleksible tomter

  Vi vil at det i hele kommunen kan tilbys fleksible tomtestørrelser.

 • Valgfrihet for eldre

  Vi vil at eldre skal ha et valg om hvor de vil bo og hvilken boform de ønsker.

 • Kompensasjon ved bompassering

  Vi vil arbeide for å få på plass kompensasjon for bom-passering på Fv 34.

 • Tilrettelegging for lokale lag og foreninger

  Vi vil arbeide for at gode ideer og gode tiltak skal få kommunens støtte til realisering.

NEI

Søndre Land Bygdeliste sier nei til:

 • Eiendomsskatt

  Vi vil arbeide for at Søndre Land skal være en god og trygg bo-kommune, UTEN eiendomsskatt.

 • Kommunesammenslåing

  Vi vil beholde og utvikle det interkommunale samarbeidet. En eventuell sammenslåing må komme etter ønske fra befolkningen, ikke som tvang.

 • Søndagsåpne butikker

  Vi vil arbeide for at søndag fortsatt skal være fridag i Søndre Land.

 • Partipolitisk prestisje

  I kommunepolitikken mener vi det er menneskene og ikke partiet som er avgjørende for gode og riktige avgjørelser og vedtak. Vi vil samle kommunens gode og positive krefter, uten partipolitisk prestisje, for at beslutninger kan tas lokalt.