Program 2019 – 2023

Søndre Land Bygdeliste er et partipolitisk uavhengig alternativ – med sterkt samfunnspolitisk engasjement.
I kommunepolitikken mener vi det er menneskene og ikke partiet som er avgjørende for gode og riktige avgjørelser og vedtak.