Erik Bjørnsveen

Erik Bjørnsveen

Vaktmester/brannkonstabel, 55 år, bosted Hov

Bygging av en ny barnehage sør i kommunen og bygging av nytt sykehjem er prioriterte oppgaver for meg. Jeg vil legge press på offentlige myndigheter for å få utbedret veiene ut og inn av kommunen. 

Jeg vil arbeide for at kommunen aktivt støtter lokalt næringsliv ved å prioritere lokale leverandører. Lokal tilpasning og sjølråderett er viktig. Derfor vil jeg være lyttende til våre innbyggere.

Tom Sørhagen

Tom Sørhagen

Selger/brannkonstabel, 50 år, bosted Hov

Jeg vil jobbe for å utnytte den utrolige muligheten vi har til å lage en sykkelvei og skitrase på den gamle Valdresbanen. Dette vil fremme folkehelsen og være i Søndre Land Kommune sin ånd, som en god bokommune.

Jeg vil kjempe imot eiendomsskatt. Vi må kunne styre kommunen vår uten å innføre flere skatter for innbyggerne.

Bjørg Wenche Horn

Bjørg Wenche Horn

Gardbruker, 49 år, bosted Enger

I en tid hvor mye handler om sentralisering, kreves det en innsats også for livet i grendene.

Jeg vil jobbe for at kommunen skal støtte opp om gode ideer og tiltak, og bidra til å ivareta ildsjeler og dugnadsånd.

Søndre Land for trygghet og tilhørighet i det gode grendeliv!