• Framtid i Land

 • ...med aktiv støtte til lokalt næringsliv


  LES MER
 • ...støtte til ildsjeler og dugnadsånd


  LES MER
 • ...og et klart NEI til eiendomsskatt


  LES MER
 • Søndre Land Bygdeliste

  Partipolitisk uavhengig – samfunnspolitisk engasjert

Søndre Land Bygdeliste skal samle kommunens gode
og positive krefter  – uten partipolitisk prestisje

JA

Søndre Land Bygdeliste sier ja til:

Styrking av skolen
Vi vil styrke grunnskolen og sørge for tidlig innsats og godt innhold i utdanningen i kommunen            

Full barnehagedekning
Som attraktiv bokommune må vi alltid ha ledige barnehageplasser

Aktiv støtte til lokalt næringsliv
Vi aktiv ønsker støtte av lokalt næringsliv  og prioritering av lokale leverandører i kommunens innkjøp

Fiberutbygging
Vi vil arbeide for å få lik pris for tilkobling uavhengig av hvor du bor i kommunen

Valgfrihet for eldre
Vi vil at eldre skal ha et valg om hvor de vil bo og hvilken boform de ønsker

Tilrettelegging for lokale lag og foreninger
Vi vil ha samarbeid mellom kommune og lag og foreninger om oppgavene som skal løses

NEI

Søndre Land Bygdeliste sier nei til:

Eiendomsskatt
Søndre Land Bygdeliste sier absolutt NEI til eiendomsskatt. Søndre Land kommune er nå den eneste kommunen i Oppland uten eiendomsskatt. Det er en unik X-faktor i konkurransen om nye innbyggere og næringsetableringer.

Overtakelse av fylkesvegene
Søndre Land Bygdeliste sier NEI til overtakelse av fylkesvegene. Kommunen kan ikke pålegges enda flere vedlikeholdsoppgaver uten at det følger med penger til å utføre oppgavene.

Partipolitisk prestisje
Søndre Land Bygdeliste skal samle kommunens gode og positive krefter, uten partipolitisk prestisje. Lokalt forankret uten sentral partistyring, fordi i kommunepolitikken mener vi det er menneskene og ikke partiet som er avgjørende for gode og riktige avgjørelser og vedtak.

Søndre Land Bygdeliste

– partipolitisk uavhengig
– samfunnspolitisk engasjert