Søndre Land Bygdeliste skal samle kommunens gode
og positive krefter  – uten partipolitisk prestisje.

JA

Søndre Land Bygdeliste sier ja til:

Offentlig ansvar
Vi vil arbeide for at skole, eldreomsorg og helsetjenester forblir et offentlig ansvar

Ny Barnehage
Vi ønsker en ny barnehage sør i kommunen

Fleksible tomter
Vi vil at det i hele kommunen kan tilbys fleksible tomtestørrelser

Valgfrihet for eldre
Vi vil at eldre skal ha et valg om hvor de vil bo og hvilken boform de ønsker

Kompensasjon ved bompassering
Vi vil arbeide for å få på plass kompensasjon for bom-passering på Rv 34

Tilrettelegging for lokale lag og foreninger
Vi vil arbeide for at gode ideer og gode tiltak skal få kommunens støtte til realisering

NEI

Søndre Land Bygdeliste sier nei til:

Eiendomsskatt
Vi vil arbeide for at Søndre Land skal være en god og trygg bo-kommune, UTEN eiendomsskatt

Kommunesammenslåing
Vi vil beholde og utvikle det interkommunale samarbeidet. En eventuell sammenslåing må komme etter ønske fra befolkningen, ikke som tvang

Søndagsåpne butikker
Vi vil arbeide for at søndag fortsatt skal være fridag i Søndre Land

Partipolitisk prestisje
I kommunepolitikken mener vi det er menneskene og ikke partiet som er avgjørende for gode og riktige avgjørelser og vedtak
Vi vil samle kommunens gode og positive krefter, uten partipolitisk prestisje, for at beslutninger kan tas lokalt

Søndre Land Bygdeliste

Partipolitisk uavhengig – samfunnspolitisk engasjert

© Kopirett - Søndre Land Bygdeliste