For bygdas beste!

Vi mener kommunen vår skal:

• tilrettelegge for lokale lag og foreninger i grendene.

• tilrettelegge for nye næringstomter

• stimulere til næringsvirksomhet og  bedre infrastruktur.

• aktivt støtte lokalt næringsliv ved å prioritere lokale leverandører

• tilby fleksible tomtestørrelser og -plassering.

• beholde og utvikle det interkommunale  samarbeidet.

• bygge nytt sykehjem

• utvide dagtilbudet til demente fra 3 til 5 dager pr uke.

• utrede bygging av ny barnehage sør i kommunen

• få på plass kompensasjon for bom-passering på Fv 34

• jobbe for å etablere ski- og sykkeltrasè på Valdresbanen

• opprettholde og videreutvikle biblioteket

Erik Bjørnsveen